banner

KONTAKT

Mgr. Eva Sasinová

mobil: 0911 226 360
e-mail: sasinovaeva@gmail.com

Sídlo:
Gladiolová 10
94901 Nitra

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Nitre
Ćíslo živnostenského registra: 403-11120
IČO: 35339349