banner


MZDY


Ponúkame nasledovné služby:

Prihlasovanie a odhlasovanie SZČO, závodov, zamestnancov do sociálnych a zdravotných poisťovní
Spracovanie mesačných miezd, vedenie mzdového listu, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
Spracovanie mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a následné príkazy k úhrade
Spracovanie mesačných prehľadov a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov
Štatistické výkazy a prehľady
Rôzne potvrdenia pre zamestnancov
Spracovanie ročného zúčtovania dane, zdravotného poistenia
Archivácia dokladov
Ďalšie služby podľa konkrétnych požiadaviek klienta
Poradenstvo v oblasti v mzdovej a personálnej agendy