banner


ÚČTOVNÍCTVO


Zabezpečujeme nasledovné služby:


Spracovanie jednoduchého, podvojného účtovníctva (živnostníci, firmy)
Evidencia záväzkov a pohľadávok, saldokonto
Rekonštrukcie jednoduchého a podvojného účtovníctva za predchádzajúce roky
Spracovanie daňového priznania k DPH
Spracovanie kontrolného výkazu k DPH
Spracovanie dane z príjmu právnických osôb a fyzických osôb a súvisiacich výkazov
Spracovanie dane z motorových vozidiel a podobne
Spracovanie daňového priznania, ak ste zamestnancom a mali ste aj iné príjmy
Kontrola Vami vedeného účtovníctva